Senco

 

 

TÖÖRIISTAD: naelapüstolid, peitnaelapüstolid, ankrunaelaüstolid, pakenduspüstolid, polsterduspüstolid, kruviautomaadid  jne

NAELAD

KLAMBRID

 

Kasutusjuhend:
*Kasuta puhast, kuiva, vastavalt püstoli mudelile reguleeritud õhku.
*Püstolit ei tohi ühendada suruõhuga, mis ületab 10% soovitatud rõhumäära.
*Hooldusvabu püstoleid ei tohi mingil juhul õlitada. Õlitatavate püstolite õlitamiseks kasutada ainult SENCO esinduses selleks otstarbeks müüdavat õli.
*Püstoleid, mis on tähistatud allasuunatud kolmnurgaga ei tohi kasutada, kui puudub tõhus kaitseriiv.
*Suruõhupüstolite pink peab olema ehitatud nii, et püstolid oleksid kindlalt kinnitatud ja sellega on turvaline töötada.
*Püstolil ja suruõhuvoolikul peavad olema kiirliitmikud, mis automaatselt tühjendavad püstoli ja vooliku kogu sealolevast õhust.
*Enne püstoli kasutusele võtmist loe läbi käesolev kasutusjuhend vältimaks õnnetusi nii enda kui teistega.
*Vältimaks võimalikke silmakahjustusi kasuta töötades kaitseprille, millel on küljekaitsed. Veendu, et naelapüstoli tööpiirkonnas kasutavad ka ülejäänud töötajad kaitseprille.
*Kasuta ka muud turvavarustust, nagu kõrvklappe, kiivrit jne.
*Keelatud on kasutada hapnikku, süsihappegaasi või muid gaase püstoli toiteallikana.
*Ära hoia sõrme päästikul, kui sa ei tööta püstoliga. Ära kanna püstolit ühest kohast teise sõrm päästikul, sest kaitseriivi liikudes võib toimuda löök.
*Ühenda püstol suruõhusüsteemist lahti enne hooldust, kinnikiilunud naela/klambri eemaldamist, üleandmist teisele töötajale või töökohalt lahkumist.
*Enne püstoli ühendamist suruõhuga eemalda salvest kinnitusvahendid.
*Keelatud on püstolit kasutada kui päästik, vedrud või kaitseriiv ei ole töökorras või puuduvad.
*Keelatud on teha püstoli ehituses muudatusi, eemaldada kaitseriivi või vedrusid.
*Keelatud on kasutada püstolit, millel puuduvad või on mittetöökorras osasid.
*Kasuta püstolis ainult SENCO naelu, klambreid, varuosi ja lisavarustust.
*Oleta alati, et püstolis on kinnitusvahendid ning ära suuna püstolit enda ega teiste inimeste poole. Jälgi, et naelutamise suunas ei oleks teisi inimesi.
* Ära mängi püstoliga. Püstol on mõeldud ainult töövahendiks.
*Ära naeluta liiga kõvasid materjale.
*Ära naeluta ühte naela teise peale või liiga suure nurga all.
*Ära naeluta liiga detaili serva. Serv võib ära murduda ja kiinitusvahend võib tekitada
ümbruskonnas kahju.
*Ära lae salve, kui päästik või kaitseriiv on tööasendis.
*Ära kasuta püstolit, millel ohutuskleebis puudub või ei ole loetav.
*Keelatud on kasutada püstolit, mis lekib või vajab remonti.
*Vali töötasapinnaks turvaline ja tugev alus, kui kasutad suruõhupüstolit.
* Töötaja vaba käsi ei tohi olla naelutatava detaili pinnal püstoli läheduses.